Foredragsholder

Hilde Engjom

Overlege og gjesteforsker
Folkehelseinstituttet og National Perinatal Epidemiology Unit, Universitetet i Oxford

Engjom er gynekolog og knyttet til OCINOR-prosjektet som postdoktor ved Folkehelseinstituttet og gjesteforsker ved National Perinatal Epidemiology Unit i Oxford. OCiNOR er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bedre kunnskap om fødselsomsorgen og arbeider blant annet for utvikling av nasjonal, digital infrastruktur for vurdering av behandlingsforløpet ved alvorlige utfall hos mor og barn (audit).