Foredragsholder

Inge Joa

Leder TIPS PsykNettVest
Stavanger Universitetssjukehus

Inge Joa leder utviklingen av et nasjonalt kvalitetsregister for voksnes psykisk helse. Han er 1. amanuensis ved det Helsevitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger og leder TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser).