Foredragsholder

Ingvild Hernar

Postdoktor og diabetessykepleier
Haukeland Universitetssjukehus

Ingvild Hernar er postdoktor og diabetessykepleier, Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på diabetes, jobber med diabetes i klinikk og er med på å utdanne kommende diabetessykepleiere. Forsker nå i hovedsak på pasientrapporterte data fra Norsk diabetesregister for voksne, med spesielt fokus på målinger av diabetes distress, gjenkjenning av hypoglykemisymptomer og generell helse og velvære blant personer med diabetes type 1.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere