Foredragsholder

Jan Arild Lyngstad

Divisjonsdirektør Digitalisering og helseregistre
Helsedirektoratet

Jan Arild Lyngstad, Divisjonsdirektør digitalisering og helseregister i Helsedirektoratet. Lyngstad  begynte i Helsedirektoratets i 2015 og sitter der i Helsedirektoratets ledergruppe med ansvar for å drive digitalisering av direktoratets tjenester og forvaltning og utvikling av registerområdet, herunder de sentrale helseregistrene Nasjonalt Pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient og brukerregister (KPR). Han  har bakgrunn fra forskjellige lederstillinger i Telenor innen produktledelse, prosjekt og porteføljestyring og investeringsstyring. Lyngstad er utdannet sivilingeniør elektronikk fra NTNU, og har i tillegg masterprogram-utdannelse fra BI innen ledelse og strategisk markedsføring.

 

Foredrag