Foredragsholder

Kjetil Elias Telle

Fagdirektør helsetjenesteforskning
Folkehelseinstituttet

Kjetil Telle er fagdirektør for helsetjenesteforskning ved FHI. Han er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og han har benyttet en rekke administrative nasjonale datakilder i sin forskning. Under pandemien har han vært sentral i FHIs etablering av beredskapsregisteret BeredtC19, og han leder nå styringsgruppa for registeret.