Foredragsholder

Kristin Anne Stavnes

Faglig leder
Norspis, Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser

Kristin Stavnes er voksenpsykiater og barne- og ungdomspsykiater. Hun jobber for tiden ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) ved Nordlandssykehuset i Bodø, og er også faglig leder for Norspis.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere