Foredragsholder

Leon Charl du Toit

seksjonssjef forskningsplattformer
Universitetet i Oslo

Leon du Toit har ledet UiO’s Tjenester for Sensitive Data siden 2017.  Han er utdannet samfunnsøkonom, og har jobbet som utvikler og data scientist siden 2010.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata