Foredragsholder

Leon Charl du Toit

seksjonssjef forskningsplattformer
Universitetet i Oslo

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata