Foredragsholder

Mads Gilbert

Overlege og prof.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk
Universitetssykehuset i Nord-Norge

Mads Gilbert er overlege og prof.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har gjennom over 40 år vært sterkt engasjert i utviklingen av akuttmedisinske systemer i Nord-Norge og Svalbard. Fra 1980-tallet har han drevet medisinske solidaritetsprosjekter i det globale SØR (Burma, Kambodsja, Angola, Palestina mm).

Foredrag

Torsdag
10:00 - 10:45

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten