Foredragsholder

Maj-Lis Baldersheim

Avdelingsdirektør
Folkehelseinstituttet

Maj-Lis Baldersheim leder avdeling Helseregistre som har dataansvaret for seks sentrale helseregistre, herunder Legemiddelregisteret

 

Foredrag

Onsdag
9:55 - 11:30

Nytt på registerfeltet

10:25 - 10:45