Foredragsholder

Marianne Lægran

Rådgiver MSc
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St Olavs hospital

Marianne Lægran er sykepleier og har lang klinisk erfaring fra hjertemedisinskavdeling ved  St Olavs hospital og har en mastergrad i klinisk sykepleier.  Hun har mye erfaring fra kvalitetsforbedringsarbeid. Hun har en todelt stilling ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St Olavs hospital og arbeider både som registerkoordinator i Norsk hjertesviktregister og rådgiver i Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre. Hun er også  prosjektleder for Kvalitetsforbedringsprosjektet: Økt gjennomføring av 6-minutter gangtest ved Hjertesviktpoliklinikken. 

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere