Foredragsholder

Olav Isak Sjøflot

AVDELINGSDIREKTØR FOR HELSEREGISTRE
HELSEDIREKTORATET

Olav Isak Sjøflot er avdelingsdirektør for Helseregistre i Helsedirektoratet og har de siste 5 årene ledet Helsedirektoratets arbeid innen registerfeltet. Sentrale oppgaver i denne perioden har vært å etablere ny strategi for direktoratets registerområde, lede arbeidet inn mot Helsedataprogrammet, vært ansvarlig for prosjekter og utvidelser av datainnhold i NPR og KPR (medisinsk strålebruk, tannhelse mm) og ledelse av direktoratets innsats på registersiden gjennom C-19 pandemien. 

Han brenner for at helsedata skal brukes til beste for pasienter, helsetjeneste og forskere innenfor trygge personvernrammer. Han er særlig opptatt av dialog, involvering og god kommunikasjon med foreninger, rapporterende enheter og etater samt brukere av data.

Foredrag