Foredragsholder

Ole Johan Borge

Avdelingsdirektør i avd. for helseforskning og helseinnovasjon
Forskningsrådet

Ole Johan Borge er avdelingsdirektør i Forskningsrådet avdeling for helseforskning og helseinnovasjon. Har tidligere vært direktør i Bioteknologirådet (2016-2020). Er utdannet agronom Fra Tomb Jordbruksskole, har en mastergrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo og en ph.d. grad i stamcellebiologi fra Universitetet i Lund, Sverige.