Foredragsholder

Øystein Kyrre Johansen

Seksjonssjef, Helsedataservice
Direktoratet for e-helse

Øystein Kyrre Johansen er seksjonssjef for Helsedataservice. Han har lang bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten og kommer fra stillingen som kommunalsjef for Helse – og omsorgstjenestene i Tynset kommune. Han er utdannet anestesisykepleier og har i tillegg en master i offentlig ledelse og styring.