Foredragsholder

Stig Wergeland

Overlege ved nevrologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus

Stig Wergeland er overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og 1. amanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiB. Han har siden 2018 vært faglig leder for Norsk MS-register og biobank. Han har arbeidet med MS helt fra studietiden i Bergen i 1998, og tok i 2013 doktorgraden på vitamin D og omega-3 fettsyrer ved MS. Arbeids- og forskningsområdene spenner fra eksperimentell nevrologi til registerepidemiologi og kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i registerdata.

Foredrag

Onsdag
13:15 - 14:15

Kvinnehelse