Foredragsholder

Tor Ingebrigtsen

Professor, overlege
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tor Ingebrigtsen er professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet og var sentral i etableringen av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.