Foredragsholder

Bjørn Næss

Seksjonsleder
Bifrost/DIPS

Bjørn Næss har i 10 år jobbet med utviklingen av DIPS Arena, og med fokus på kapasitet for å støtte brukernær utvikling av kliniske fagapplikasjoner. De første årene som produktansvarlig for openEHR plattformen og senere som leder for utvikling av applikasjoner med bruk av openEHR og konfigurasjonsmuligheten i Arena. Han har jobbet internasjonalt med openEHR gjennom flere år. Han er svært engasjert i løsninger for effektiv og god sekundærbruk av data; som f.eks. innrapportering til helseregistre.

Foredrag