Foredragsholder

Bjørn Næss

Seksjonsleder Bifrost
DIPS ASA

Bjørn Næss har i 10 år jobbet i DIPS med utviklingen av Arena som en plattform for kliniske applikasjoner, først som produktansvarlig for openEHR plattformen og senere som leder for utvikling av applikasjoner på plattformen. Han har jobbet internasjonalt med openEHR gjennom flere år. Han svært engasjert i løsninger for effektiv og god sekundærbruk av data; som f.eks. innrapportering til helseregistre.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1 DATAFLYT