Foredragsholder

Lill Trine Nyfløt

Overlege og seksjonsleder ved Avdeling for gynekologi og fødselshjelp
Drammen Sykehus

Lill Trine Nyfløt er overlege og seksjonsleder ved Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen Sykehus. Hun er også Postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo Universitetssykehus hvor hun forsker på mødredødsfall i Norge, og er koordinator for det nordiske forskningssamarbeidet på samme felt.