Foredragsholder

Ann Helen Nilsen

Registerkoordinator ØNH-registrene
St. Olavs hospital HF

Ann Helen Nilsen er sykepleier og har lang klinisk erfaring fra ØNH-avdelingen ved St Olavs hospital og har mye erfaring fra kvalitetsforbedringsarbeid. Hun har doktorgrad i medisin: Health-related Quality of Life and Surgical Management of Nasal Obstruction and Chronic Rhinosinusitis. Hun har også arbeidet som forsker ved NTNU. 

Hun arbeider nå som registerkoordinator i ØNH-registrene, Tonsilleregisteret og Hørselsregisteret for barn, ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St Olavs hospital, og er prosjektleder for Kvalitetsforbedringsprosjektet: Smertebehandling etter tonsilleoperasjoner hos voksne pasienter.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere