Foredragsholder

Inger Lise Neeraas

Jurist, avd. helsedata
Direktoratet for e-helse

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse. Hun har erfaring fra helsesektoren og helseregistre som juridisk rådgiver, og har i mange år arbeidet med utfordringer knyttet til tilgjengeliggjøring av helsedata. Nå er hun med på  satsningen om å gjøre det enklere, raskere og sikrere å få tilgang til helsedata til forskning og innovasjon.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata