Foredragsholder

Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot er nylig avgått generalsekretær i Diabetesforbundet, en stilling han har hatt siden 1992. 

Foredrag

Tirsdag
9:00 - 10:30

Nytten av helsedata