Foredragsholder

Bjørnar Allgot

Bjørnar Allgot er nylig avgått generalsekretær i Diabetesforbundet, en stilling han har hatt siden 1992.