Foredragsholder

Branislava Yli

MD, PhD, overlege
Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Foredrag

Onsdag
14:45 - 16:30

Når det verste skjer