Foredragsholder

Eva Stensland

Leder
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Eva Stensland er lege, spesialist i nevrologiske sykdommer. Har doktorgrad i medisinsk epidemiologi, og har siden 2012 vært leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.  

Foredrag

Tirsdag
13:00 - 14:40

Et felt i utvikling

Tirsdag
15:00 - 16:40

Bruk av helseregistre