Foredragsholder

Eva Stensland

Leder
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Eva Stensland er lege, spesialist i nevrologiske sykdommer. Har doktorgrad i medisinsk epidemiologi, og har siden 2012 vært leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.