Foredragsholder

Eva Stensland

Fag- og forskningssjef
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE

Eva Stensland er utdannet lege, spesialist i nevrologi og 1. amanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Hun har jobbet i SKDE siden 2012, og var i 10 år leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Hun har de siste to årene vært Fag- og forskningssjef i SKDE og leder av forskningsseksjonen.  

Foredrag

Onsdag
12:30 - 14:15

Har vi riktig nivå på bruken av helsetjenestene?

Torsdag
15:00 - 15:15

Posterpris og avslutning