Foredragsholder

Eva Torsvik

Koordinator og intensivsykepleier
Nasjonat Ablasjonsregister (Ablanor)

Eva Torsvik arbeider ved intensiv/arytmisenteret  - Det nasjonale ablasjonsregister v/Haukeland Universitetssykehus. Hun jobber som intensivsykepleier, forsknings sykepleier og Koordinator i det Nasjonale Ablasjonsregister (Ablanor)

Forskningsfelt: Kansellering av elektive operasjoner, oppfølging av pasienter før/etter ablasjonsbehandling, Health Care Management.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1

Muntlig presentasjon av utvalgte postere