Foredragsholder

Bente Urfjell

Seniorrådgiver, Avdeling helseregistre
Helsedirektoratet

Bente Urfjell har jobbet i Helsedirektoratets sentrale helseregistre siden 2010. Har også jobbet en periode i Norsk hjerneslagregister. Hun har ledet arbeidet med å bruke allerede rapporterte data i NPR og KPR i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3

Datafangst helseregistre