Foredragsholder

Giske Ursin

Direktør
Kreftregisteret

Giske Ursin er Direktør ved Kreftregisteret, og Professor II ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Ursin er utdannet lege med doktorgrad innen epidemiologi og har arbeidet med epidemiologisk kreftforskning på helsedata både i Norge og USA. Hun har vært direktør ved Kreftregisteret siden 2011. Ursin er også engasjert i arbeidet med å finne løsninger for å dele helsedata internasjonalt.

Foredrag