Foredragsholder

Fredrik A. Walby

Forsker, psykologspesialist
Universitetet i Oslo

Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist med lang erfaring fra psykisk helsevern, selvmordsforskning og -forebygging. Han har vært ansvarlig for å bygge opp Nasjonalt  kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og TSB. Kartleggingssystemet er basert på en kombinasjon av data fra Norsk Pasientregister og et elektronisk spørreskjema som fylles ut av behandlere etter et selvmord i tjenestene.

Foredrag