Foredragsholder

Geir Bertelsen

Overlege, PhD
UNN/UiT

Bertelsen er øyelege og jobber ved øyeavdelingen UNN Tromsø og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. I klinisk arbeid og forskning har Bertelsen fokus på medisinske netthinnesykdommer og særlig diabetisk retinopati der han også jobber lokalt og nasjonalt med utvikling av regelmessige netthinneundersøkelser hos personer med diabetes.   

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3

Datafangst helseregistre