Foredragsholder

Leonora O. Bergsjø

Førsteamanuensis, Forsker og forfatter
Høgskolen i Østfold, Senter for e-helse ved Universitetet i Agder

Leonora Onarheim Bergsjø, ph.d. forsker på etisk risikovurdering av KI-baserte løsninger. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og Senter for e-helse ved Universitetet i Agder, og leder Norsk råd for digital etikk (NORDE). Bergsjø deltar i en rekke tverrfaglige forskningsprosjekter, blant annet knyttet til eCardiacRehab ved Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus. Hun har publisert mye innenfor feltet digital etikk og ansvarlig kunstig intelligens, for eksempel i bøkene Digital etikk, big data, algoritmer og kunstig intelligens (2019), Digital sikkerhet (2020) og Digitalisering og internasjonal politikk (2022). Bergsjø er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir på en trygg og etisk forsvarlig måte.

Foredrag

Torsdag
9:00 - 10:45

Kunstig Intelligens