Foredragsholder

Gina Helstad

Rådgiver og prosjektleder
Norsk helsearkiv - Arkivverket

Gina Helstad er rådgiver og prosjektleder i Helsearkivregisteret og jobber bla. med løsninger for forskningsstøtte. Hun er sykepleier med mastergrad i klinisk helsevitenskap og har erfaring fra St. Olavs hospital, både klinisk og som helsefaglig rådgiver i avdeling for forskning, innovasjon og utdanning.