Foredragsholder

Håkon Haaheim

Seniorrådgiver, avdeling helseregistre
Helsedirektoratet

Håkon Haaheim har arbeidet med behandlingsrettede helseregistre, sentrale helseregistre og biobanker siden tidlig på 1990-tallet. Utdannet innen medisinsk mikrobiologi og molekylærbiologi fra Universitetet i Tromsø, samt ledelse, strategi og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. Har nå en stabsrolle i Helsedirektoratets sentrale helseregistre.