Foredragsholder

Rune Gløersen

prosjektleder/seniorrådgiver
Statistisk sentralbyrå

Rune Gløersen er tidligere IT-direktør i SSB, og er nå spesialrådgiver med særlig ansvar for deling og gjenbruk av data fra SSB. Han er også prosjektleder for videreutvikling av microdata.no, et prosjekt som avsluttes i 2023.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata
12:40 - 13:00