Foredragsholder

Hanne Sigrun Byhring

KONSTITUERT SEKSJONSLEDER, ANALYSESEKSJONEN
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE

Hanne Sigrun er for tiden konstituert seksjonsleder for analyseseksjonen i SKDE.

Hun er utdannet solfysiker, men har siden 2016 jobbet med analyser av data fra spesialisthelsetjenesten i SKDE. Hun har blant annet ledet arbeidet med to Helseatlas innen gynekologi og fødselshjelp.

Foredrag

Onsdag
12:30 - 14:15

Har vi riktig nivå på bruken av helsetjenestene?