Foredragsholder

Bjørn Børresen

Områdedirektør
ARKIVVERKET Norsk helsearkiv

Bjørn Børresen leder Norsk helsearkiv, som utvikler og forvalter Helsearkivregisteret. Han er statsviter og økonom (MBA), med erfaring som konsulent og prosjektleder innen e-helse og innføring av kliniske systemer i spesialisthelsetjenesten. Han er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk kunstig intelligens i medisinsk og helsefaglig forskning for ny kunnskap og bedre folkehelse.

Foredrag

Onsdag
9:55 - 11:30

Nytt på registerfeltet