Foredragsholder

Hans Olav Melberg

Professor
UiT Norges arktiske universitet

Hans Olav Melberg er professor i helseøkonomi ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Foredrag

Mandag
12:30 - 13:45

Helsedataprogrammet