Foredragsholder

Håvard Kolle Riis

Avdelingsdirektør for helsedata
Direktoratet for e-helse

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Han er programeier for Helsedataprogrammet og ansvarlig for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Han har tidligere vært assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo