Foredragsholder

Håvard Kolle Riis

Avdelingsdirektør for helsedata
Direktoratet for e-helse

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Han er programeier for Helsedataprogrammet og ansvarlig for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Han har tidligere vært assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo

Foredrag

Mandag
12:30 - 13:45

Helsedataprogrammet

Mandag
14:15 - 15:30

Datafangst på nye måter

Tirsdag
14:00 - 15:30

Et blikk ut

15:10 - 15:30