Foredragsholder

Heidi Tiller

Overlege/professor
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Heidi Tiller er overlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, der hun jobber som fostermedisiner og obstetriker. Hun er også professor og leder forskningsgruppa Kvinnehelse og Perinatologi ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hun var medlem i Kvinnehelseutvalget som i mars 2022 overleverte NOU-en «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» (NOU 2023:5). 

Foredrag

Onsdag
13:15 - 14:15

Kvinnehelse