Foredragsholder

Ole Tjomsland

prosjektdirektør
Helse Sør-Øst RHF

Ole Tjomsland er utdannet lege og spesialist i generell- og thoraxkirurgi. Jobber nå i Helse SørØst RHF som prosjektdirektør blant annet med ansvar for arbeidet med å redusere uønsket variasjon. Han er videre styremedlem i Sunnås Sykehus HF og Universitet i Stavanger hvor han også har en akademisk bistilling.

Foredrag

Onsdag
12:30 - 14:15

Har vi riktig nivå på bruken av helsetjenestene?