Foredragsholder

Inger Johanne Bakken

Seniorrådgiver, avdeling helseregistre
Helsedirektoratet

Inger Johanne Bakken er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling helseregistre. Hennes ansvarsområde omfatter bl.a. tilrettelegginger og analyser som krever kobling av data mellom Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister. 

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2 Mer om pandemi - analyser og forskning