Foredragsholder

Inger Johanne Bakken

Seniorrådgiver, avdeling helseregistre
Helsedirektoratet

Inger Johanne Bakken er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling helseregistre. Hennes ansvarsområde omfatter bl.a. tilrettelegginger og analyser som krever kobling av data mellom Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister.