Foredragsholder

Irene Olaussen

Seniorrådgiver
Helse- og omsorgsdepartementet

Irene Olaussen har 16 års erfaring på e-helseområdet innen forskning, forvaltning og styring. Hun har særlig arbeidet med kunnskapsforvaltning, strategi og internasjonalt samarbeid. Hun arbeider i dag med e-helseforskning, innovasjon og næringsutvikling, og leder det norske arbeidet i to internasjonale samarbeidsprosjekt på helsedata; Eu prosjektet Towards the European Health Data Space og Nordisk ministerrråd prosjektet Nordic Commons.