Foredragsholder

Janice Shu

Analytiker
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE

Janice Shu er utdannet matematiker/statistiker og har arbeidet med Helseatlas siden 2017.

Foredrag

Onsdag
12:30 - 14:15

Har vi riktig nivå på bruken av helsetjenestene?

12:45 - 13:00