Foredragsholder

Jari Bakken

Redaksjonell utvikler
VG

Jari Bakken er redaksjonell utvikler i VG hvor han jobber med datajournalistikk og utvikling av verktøy for redaksjonen. Han har siden pandemiens utbrudd hatt sentrale roller i utviklingen av VGs coronaoversikt.