Foredragsholder

Liv Marit Dørum

fagansvarlig
Kreftregisteret

Liv Marit Dørum er fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret og har jobbet med kvalitetsregistrene i 18 år. Hun har hatt ansvaret for Kreftregisterets prosjekter for å innhente data fra DIPS Arena og Helseplattformen, og hun har ansvar for Kreftregisterets prosjekter for å strukturere registerdata til SNOMED CT. Liv Marit Dørum er også nestleder på Registerseksjonen i Kreftregisteret.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3

Datafangst helseregistre