Foredragsholder

Liv Marit Dørum

Kreftregisteret

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3

Datafangst helseregistre