Foredragsholder

Marianne Sørlie Strøm

Overlege
Folkehelseinstituttet

Marianne Sørlie Strøm har siden 2018 vært ansatt i Folkehelseinstituttet som overlege ved Dødsårsaksregistret i Avdeling for Helseregisterforskning og -utvikling. Hun er utdannet barnelege og jobbet tidligere ved Haukeland universitetssjukehus. I tillegg er hun PhD-stipendiat.