Foredragsholder

Marit Lind

Adm. Direktør
Helse Nord RHF

Marit Lind er adm. direktør i Helse Nord RHF. Hun kom til Helse Nord RHF 23.11.2022, fra stillingen som viseadministrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lind er utdannet sykepleier, har en master i ledelse (MBA) og har bred erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten og fra ulike styreverv. Hun har jobbet 17 år i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Tønsberg før hun kom tilbake til Nord-Norge og Tromsø i 2005, og har jobbet i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge siden.  

Foredrag

Torsdag
10:00 - 10:45

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten