Foredragsholder

Martin Altreuther

Faglig leder
Norsk karkirurgisk register

Martin Altreuther er karkirurg ved St. Olavs hospital, og faglig leder for Norsk karkirurgisk register.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3 Muntlige presentasjoner fra utvalgte postere