Foredragsholder

Olav Isak Sjøflot

Avdelingsdirektør for helseregistre
Helsedirektoratet

Olav Isak Sjøflot er avdelingsdirektør for Helseregistre i Helsedirektoratet. Under pandemien har han ledet Helsedirektoratets innsats på registersiden og samarbeid med FHI inn mot beredskapsregisteret BeredtC19.