Foredragsholder

Olav Isak Sjøflot

Avdelingsdirektør for helseregistre
Helsedirektoratet

Olav Isak Sjøflot er avdelingsdirektør for Helseregistre i Helsedirektoratet. Under pandemien har han ledet Helsedirektoratets innsats på registersiden og samarbeid med FHI inn mot beredskapsregisteret BeredtC19.

Foredrag

Mandag
9:50 - 10:10

Behov for helsedata under pandemien

Mandag
12:30 - 13:45

Helsedataprogrammet

Tirsdag
14:00 - 15:30

Et blikk ut

15:10 - 15:30