Foredragsholder

Øystein Kyrre Johansen

seksjonssjef Helsedataservice
Direktoratet for e-helse

Øystein Kyrre Johansen er seksjonssjef Helsedataservice siden 2021. Han har 20 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har jobbet som kommunalsjef for Helse – og omsorgstjenestene i Tynset kommune før han startet i direktoratet for e-helse. Utdannet anestesisykepleier og har i tillegg en master i offentlig ledelse og styring fra Rena, samt et masterprogram fra Bi (Consulting).

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata