Foredragsholder

Tonje Zahl-Thanem

Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Tonje Zahl-Thanem er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling helseregistre. Hennes ansvarsområder omfatter blant annet tilrettelegging av styringsdata til regionale helseforetak med data fra Norsk pasientregister og utarbeidelse av styringsdata til allmennlegetjenesten med data fra Kommunalt Pasient- og brukerregister. Hun har doktorgrad i psykologi fra NTNU.