Foredragsholder

Tonje Zahl-Thanem

Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Tonje Zahl-Thanem er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling helseregistre. Hennes ansvarsområder omfatter blant annet tilrettelegging av styringsdata til regionale helseforetak med data fra Norsk pasientregister og utarbeidelse av styringsdata til allmennlegetjenesten med data fra Kommunalt Pasient- og brukerregister. Hun har doktorgrad i psykologi fra NTNU.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3 Muntlige presentasjoner fra utvalgte postere

11:30 - 11:40