Foredragsholder

Christine Stansberg

Group leader sensitive data and Lab-IT
Universitetet i Bergen

Christine Stansberg leder arbeidet med SAFE og er UiB sin representant i NorTRE-samarbeidet. Hun har en doktorgrad i molekylærbiologi og en mastergrad i ledelse av forskningsinfrastruktur, og har tidligere vært involvert i de nasjonale forskningsinfrastrukturene ELIXIR og NorSeq.

Foredrag

Torsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2

Tilgang til helsedata